Standardseite


Feith Peter, Dr.
P.: konateľ, spoločník; F.: EPSION FINANCE GROUP s. r. o.;AF.: 811 06 Bratislava, Palisády 59; N.: Viedeň ;V.:Schottengymnasium, Viedeň,  Wirtschaftsuniverzität, Viedeň,  doktorát - Wirtschaftsuniverzität Viedeň,  licencia daňového poradcu, Rakúsko, 1997 licencia audítora Rakúsko, 1999 licencia audítora SR; K.: do 2002 Ernts&Young Slovensko, Bratislava, managing partner, zodpovednosť za radu veľkých projektov a audit popredných spoločností (SNB,ŽSR, VSŽ, Slov. sporiteľňa, Eximbanka a i.), 2000-02 Ministerstvo financií SR Bratislava, Národný riadiaci komitét pre implementáciu medzinár. štandardov v SR, tajomník, od 2002 EPSILON FINANCE GROUP s. r. o. Bratislava, spoločník, spoluzakladateľ, predmet činnosti: audit, medzinár. daňové poradenstvo, finančné poradenstvo;PC.: autor knižnej publikácie Daňový raj Slovensko 2005, autor viacerých odborných publikácií a prednášková činnosť v danej oblasti; S.: člen medzinár. Výboru pre kooperáciu stredoeurópskych krajín, člen Etickej komisie pre oblasť podielových fondov v SR, člen Altschotten Viedeň;H.: golf, jachting, cudzie jazyky; JZ: nemecky, anglicky, rusky, francúzsky, španielsky, taliansky, chorvátsky; E: peter. feith@efg.sk;Web: www.efg.sk; ■

 

Source: Who is Who in Slovakia

My ponúkame pre Slovenskych podmikatelov ktorý podnikaju v Rakúsku služby aj po Slovensky

-Daňové poradenstvo v Rakúsku

-Medzinárodné daňové  poradenstvo na zaklade zmluvy medzi slovenskou republikou
a Rakúskou republikouo zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daníz príjmu a z majetku

-Uctovnictvo podľa Rakúskych štandardov

-Mzdy Poradenstvo v oblasti sociálnych odvodov

-Audit

-spolupráca s advokátom pri založenie spoločnosťou a iných pravnych riešeniach 

Nás spoločník a konatel  Dr Peter Feith je auditor podľa Slovenských štandardov a členom Slovenskej Audítorskej komoru a aj Auditor a danovy poradca podľa Rakúskych štandardov a tým je ideálny partner prevaše aktivity v Raksku

My mame aj poradenskú firmu na Slovensko a sme orientovany na podnikatelov ktory podnikaju aj na Slovensku a v Rakusku. Na Slovensko aj spoločníka Ing Barcajova a team 10ich expertov Vám je v dispozícii 

My ponukame danove poradesntvo v Rakusku a na Slovensku

Michaela 17.10.2013 16:11

Danove poradenstvo v Rakusko po slovensky
to je velka pomoc

Neueste Kommentare

28.03 | 16:01

Dane sa platíš pro predaji a v prípade dividend Pekný den Dr Peter Feith ...

28.03 | 11:47

Chcel by som sa opýtať ohľadom kapitálových dani v Rakúsku. Mam ...

09.12 | 17:39

Ein Elektriker in der Slowakei.Ich habe meine Kündigung bei ...

23.04 | 12:48

dobry den, potrebovala by som vyhotovit v pisomnej forme rocne DP...